Nota prawna

Informacja prawna

I.- Informacje o kancelarii

W celu zachowania zgodności z przepisami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) wprowadzającej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej podajemy ogólne informacje dotyczące tej strony:

• Właściciel: WACH & WACH ADWOKACI-ABOGADOS sp.p

• Adres: ul. Wł. Pytlasińskiego 10/12 lok. 14, 00-777 Warszawa

• Telefon: +48 661 862 011

  • KRS: 0000622189
  • REGON:364666984

• NIP: 5213737856

II.- Przedmiot

Ta informacja prawna reguluje dostęp i korzystanie przez każdego użytkownika z stron internetowych, które tworzą domeny http: /www.wachandwach.com (dalej jako „Witryna”), którego właścicielem jest kancelaria WACH & WACH ADWOKACI-ABOGADOS sp.p., jak również zawartość i usługi, które są w nich zawarte.

Wejście na niniejszą stronę internetową lub jej użytkowanie przez użytkownika oznacza bez zastrzeżeń, wyrażenie zgody i akceptację niniejszych ogólnych warunków. Dlatego też zaleca się, aby użytkownik przeczytał je uważnie.

WACH & WACH ADWOKACI-ABOGADOS sp.p. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia, wszelkich zmiany lub aktualizacji co do treści i usług w ogólnych warunkach oraz, ogólnie, jakichkolwiek elementów wchodzących w skład projektu i konfiguracji strony internetowej.

III.- Dostęp do strony i korzystanie z niej

Treść tej witryny ma na celu dostarczenie ogólnych informacji i w żadnym przypadku nie stanowi porady prawnej ani profesjonalnej. WACH & WACH ADWOKACI-ABOGADOS sp.p ani żaden z członków jej struktury, którzy tworzą firmę, indywidualnie lub zbiorowo, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystaniem informacji zawartych na tej stronie internetowej. Użytkownik powinien mieć świadomość, że materiały zawarte na tej stronie mogą nie odzwierciedlać najnowszego i aktualnego prawodawstwa lub orzecznictwa dotyczące omawianych na stronie zagadnień i wskazujemy, że materiały zawarte na tej stronie zostały umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych, tak więc są niewystarczające do podejmowania decyzji lub zajmowania stanowisk w konkretnej sprawie.

WACH & WACH ADWOKACI-ABOGADOS sp.p nie ponosi odpowiedzialności za treści innych stron internetowych, do których linki znajdują się lub są dostępne za pośrednictwem linków hipertekstowych na tej stronie. Załączenie linków do innych stron internetowych nie oznacza zatwierdzenia ich treści przez WACH & WACH ADWOKACI-ABOGADOS sp.p, ani istnienia jakiegokolwiek rodzaju powiązania między WACH & WACH ADWOKACI-ABOGADOS sp.p a właścicielami linkowanych stron.

Kopiowanie, reprodukowanie, transmisja, dystrybucja lub publikacja zawartości tej strony internetowej są zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody WACH & WACH ADWOKACI-ABOGADOS sp.p. Powielanie i tymczasowe przechowywanie zawartości strony internetowej jest dozwolone, o ile jest to bezwzględnie konieczne do korzystania i przeglądania strony internetowej z komputera osobistego.

WACH & WACH ADWOKACI-ABOGADOS sp.p nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z tej witryny ani za żadne działania podjęte na podstawie informacji na niej zawartych.

Właściciel tej witryny nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia systemów komputerowych ani za jakiekolwiek inne rodzaje szkód, które mogą powstać przez to, że odwiedzający uzyska dostęp do zawartości tej witryny. Dlatego WACH & WACH ADWOKACI-ABOGADOS sp.p nie gwarantuje braku wirusów lub innych szkodliwych elementów, które mogłyby uszkodzić lub zmienić w sposób niepożądany system komputerowy, dokumenty elektroniczne lub pliki użytkowników tej strony. W związku z tym WACH & WACH ADWOKACI-ABOGADOS sp.p nie odpowiada za szkody, które takie elementy mogą spowodować dla użytkownika lub osób trzecich.

IV.- Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

WACH & WACH ADWOKACI-ABOGADOS sp.p nie przenosi żadnych praw własności intelektualnej lub przemysłowej na stronie internetowej lub którykolwiek z jego składników, zabronione jest powielanie przez użytkownika, przetwarzanie, dystrybucja, modyfikowanie, reprodukcja, publikowanie, przekazywanie osobom trzecim lub korzystanie w jakiegokolwiek inny sposób lub formie, z wyjątkiem przypadków, w których jest to prawnie dozwolone lub autoryzowane przez właściciela odpowiednich praw.

Użytkownik może przeglądać i tworzyć tymczasową prywatną kopię treści wyłącznie do własnego użytku osobistego i prywatnego w swoich systemach komputerowych (oprogramowanie i sprzęt), pod warunkiem, że nie ma to na celu rozwijania działalności komercyjnej lub zawodowej. Użytkownik musi przez cały czas przestrzegać wszystkich praw własności intelektualnej i przemysłowej dotyczącej strony, będącej własnością WACH & WACH ADWOKACI-ABOGADOS sp.p lub osób trzecich.

V.- Ochrona danych osobowych

Dla celów wskazanych w rozporządzeniu UE 2016/679 oraz innych właściwych przepisów prawnych, polityka prywatności WACH & WACH ADWOKACI-ABOGADOS sp.p jest ustalona zgodnie z postanowieniami dokumentu dostępnych na stronie: Polityka prywatności.

VI.- Prawo właściwe

Niniejsze zasady i warunki podlegają prawu polskiemu. Wykładnia i rozwiązanie wszelkich konfliktów, które mogą wyniknąć z udziału użytkownika w usługach tej strony internetowej, podlegają sądom w Warszawie.

VII.- Adres kontaktowy

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących niniejszej Informacji prawnej lub jakichkolwiek komentarzy dot. domeny internetowej http: /www.wachandwach.com, prosimy o kontakt pod adres: kancelaria@wachandwach.com 

© 2018 WACH & WACH ADWOKACI-ABOGADOS sp.p. Zakazuje całkowitej lub częściowej reprodukcji. Wszelkie prawa zastrzeżone.